"Công cụ bo tròn góc cho ảnh"

Bạn hiện có trong tay một bức ảnh đẹp nhưng 4 góc của nó đều là nhọn cả, làm thế nào để có thể biến góc nhọn đó thành những góc tròn cho ảnh trong đẹp hơn. Với công cụ này bạn có thể bo góc cho ảnh của mình tùy ý, có thẻ bo 1 góc phải trên (top right), hoặc 2 góc trên tùy ý bạn. Bây giờ bạn hãy click vào nút "Browse" bên dưới và tải ảnh của mình lên từ máy tính bạn hoặc bạn có thẻ dán link ảnh từ trang web khác vào ô thứ 2 và chọn "Round it" bạn sẽ thấy kết quả.

Hình ảnh minh họa
Image:
hay URL:

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang