"Một số phím tắt trong blogger"

Khi bạn đăng bài trên blog, bạn sử dụng rất nhiều định dạng như: In đậm, In nghiên, chọn khối... Làm sao để có thể thực hiện các thao tác một cách nhanh chóng. Blogger có cung cấp một số phím tắt để giúp chúng ta thực hiện một cách nhanh chóng khi soạn thảo văn bản. Dưới đây là một số phím tắt thông dụng của blogger.

☼ Các phím tắt cần highlight để chọn đối tượng trước khi thực hiện:

Ctrl + b : In đậm chữ
Ctrl + i: In nghiên chữ
Ctrl + l: Chọn khối (dùng trong chế độ soạn thảo HTML)
Ctrl + Shift + a: Chèn liên kết

☼ Không cần Highlight

Ctrl + Shift + p: Xem trước bài đăng
Ctrl + z: Undo
Ctrl + y: Redo
Ctrl + d: Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p: Xuất bản
Ctrl + s: Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp).

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang