"Say rượu"

Vì mày tao phải còng lưng

Nào đâu sánh được Lưu Dung - chuyện đời…

Vì mày tao phải lôi thôi

Ống cao ống thấp người đời ta chê

Vì mày tao phải nhiêu khê

Khác chi anh Chí say nhè… sớm hôm

Vì mày tao mất vợ con

Bao nhiêu của lả tao bòn mày ăn

Vì mày làm khổ cái thân

Mày tham mày thực… mày lăn ra nhà

Trời phạt mày hoá thành ma

Vợ con mày phải xót xa ……Vì mày !

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang