"Tết này"

Tết này buồn thỉu buồn thiu
Ông nghĩ hết Tết về hưu mất rồi!
Mọi năm vợ cứ đứng ngồi
Chỉ lo không đủ chỗ nhồi phong bao.

Năm rồi vận hạn làm sao
Gặp ngay thằng Phó nó phao tin đồn…
Thứ nhất ông sắp có con
Với cô thư kí tuổi bằng con ông!
Chỉ vì Quý tử chơi ngông
Tòm tem với nó để ông… đau đầu
Thứ hai dự án mới thầu,
Chạy bao nhiêu cửa mới cầu được hên
Thế mà tụi nó du côn
Phao tin ông kiếm bộn tiền Đô-la
Đến tai Lãnh đạo nghành ta
Chụp cho cái mũ: Tuổi già - nghỉ đi!

Một khi thì cũng… một khi.
Ông mà phải nghỉ chúng thì không xong!

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang