"Thủ thuật yêu cầu - Tạo menu ngang cho blog"

(Traidatmui.com) – Theo yêu cầu của bạn trungnguyen2010 là tạo menu ngang cho blog, hôm nay mình xin chia sẽ cùng các bạn cách tạo menu này. Với menu này sẽ giúp bạn bố trí các menu con dễ dàng và gọn gàng hơn. Menu này sẽ gồm có các mục menu chính và các menu con được ẩn bên dưới các menu chính đó, chúng sẽ hiện ra khi bạn rê chuột vào menu chính chứa chúng. Bạn có thể tạo ra rất nhiều menu con mà không làm mất nhiều không gian trên blog. Để tạo được menu này bạn hãy thực hiện theo các bước bên dưới.

☼ Bắt đầu thủ thuật

1. Công việc đầu tiên là vào tài khoản của bạn
2. Vào bố cục (Thiết kế) chọn chỉnh sửa HTML
3. Thêm code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
.parent-menu, .sub-menu {width:900px;}
#topmenu {height:46px; margin-bottom:5px;z-index:-10px;}

.fl {float:left;}
#topmenu {float:left;}
.fr {float:left;}

.parent-menu {height:21px; font:12px arial; color:#ffffff; text-align:center; background:url(http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THuo9WrLneI/AAAAAAAADEU/ldueUUIIe54/bg_r.gif) repeat-x 0px -49px;
-moz-border-radius-topright:5px;
-moz-border-radius-topleft: 5px;
-moz-border-radius-bottomright: 0px;
-moz-border-radius-bottomleft: 0px;}
.pmenu-sep {width:25px;}
.pmenu-normal{height:15px; padding:4px; ursor:pointer;}
.pmenu-normal, .pmenu-active, .pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {cursor:pointer;}
.pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {width:3px; height:25px;font-size:1px;}
.pmenu-active {height:15px; padding:4px; color:#ff0000; background:#f5f5f6 url(http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THuo9WrLneI/AAAAAAAADEU/ldueUUIIe54/bg_r.gif) repeat-x 0px -73px;}
.pmenu-activeleft {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://lh5.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THup7YkcmbI/AAAAAAAADEc/sLdAKMNjQ5Y/bg_corner.gif') no-repeat 0px 0px;}
.pmenu-activeright {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://lh5.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THup7YkcmbI/AAAAAAAADEc/sLdAKMNjQ5Y/bg_corner.gif') no-repeat 0px -27px;}
.sub-menu {height:21px;padding:1px 0px 0px 1px; background:#f5f5f6 url('http://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THuo9WrLneI/AAAAAAAADEU/ldueUUIIe54/bg_r.gif') repeat-x 0px -100px;
width:899px;}
.smenu-content {width:678px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content2 {width:892px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content3 {width:534px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content ul {width:50%;height:17px;margin:0px;padding:0px;list-style-type:none;}
.smenu-content li{float:right;padding:0px 5px;}
.smenu-content li img{border:0px; vertical-align:middle}

.sub-menu {position:relative; font: 12px arial; }

.parent-menu, .sub-menu, .sub-menucontent {overflow:hidden;}

.link-submenu {font:11px arial; color:#004f8b; text-decoration:none;}
.link-submenu:hover {text-decoration:underline;}

.sep-fmenu{width:2px; height:26px; background:#f4f5f6 url('http://lh5.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/THup7YkcmbI/AAAAAAAADEc/sLdAKMNjQ5Y/bg_corner.gif') no-repeat -5px -138px;}

Ở mã CSS trên bạn có thể thay đổi màu nền lại theo ý mình (chính là các code màu xanh lá ở trên)

4. Bây giờ trở về phần tử trang thêm 1 HTML/Javascript
5. Thêm code sau vào HTML/Javascript đó.
<script type="text/javascript">

var menu_fid = new Array(
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
);

var menu_pid = new Array(
0, // home
0, // Menu1
0, // Menu2
0, // Menu3
0, // Menu4
0, // Menu5

2, // sub 1.1
2, // sub 1.2
2, // sub 1.3

3, // sub 2.1
3, // sub 2.2
3, // sub 2.3

4, // sub 3.1
4, // sub 3.2
4, // sub 3.3

5, // sub 4.1
5, // sub 4.2
5, // sub 4.3

6, // sub 5.1
6, // sub 5.2
6 // sub 5.3

);

var menu_name = new Array(
'Home',
'Tên Menu 1',
'Tên Menu 2',
'Tên Menu 3',
'Tên Menu 4',
'Tên Menu 5',

'Submenu 1.1',
'Submenu 1.2',
'Submenu 1.3',

'Tên Submenu 2.1',
'Tên Submenu 2.2',
'Tên Submenu 2.3',

'Tên Submenu 3.1',
'Tên Submenu 3.2',
'Tên Submenu 3.3',

'Tên Submenu 4.1',
'Tên Submenu 4.2',
'Tên Submenu 4.3',

'Tên Submenu 5.1',
'Tên Submenu 5.2',
'Tên Submenu 5.3'
);

var menu_path = new Array(
'http://nvdinh88.blogspot.com/',
'URL Menu1/',
'URL Menu2/',
'URL Menu3/',
'URL Menu4/',
'URL Menu5/',

'URL submenu1.1',
'URL submenu1.2',
'URL submenu1.3',

'URL submenu2.1',
'URL submenu2.2',
'URL submenu2.3',

'URL submenu3.1',
'URL submenu3.2',
'URL submenu3.3',

'URL submenu4.1',
'URL submenu4.2',
'URL submenu4.3',

'URL submenu5.1',
'URL submenu5.2',
'URL submenu5.3/'

);

var menu_show = new Array(
0, // home
0, // Menu1
0, // Menu2
0, // Menu3
0, // Menu4
0, // Menu5

0, // sub 1.1
0, // sub 1.2
0, // sub 1.3

0, // sub 2.1
0, // sub 2.2
0, // sub 2.3

0, // sub 3.1
0, // sub 3.2
0, // sub 3.3

0, // sub 4.1
0, // sub 4.2
0, // sub 4.3

0, // sub 5.1
0, // sub 5.2
0 // sub 5.3

);

</script>
<script language="javascript" src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/vn_menu2.js" type="text/javascript"></script>

<div id="topmenu">

<div id="parent-menu" class="parent-menu" onclick="remmn();"></div>

<div class="sub-menu">

<div class="fl"> <img idth="25" alt="traidatmui.com" src=" http://lh6.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/TK3mWV3XUAI/AAAAAAAAEI4/qzWyR7LBvMM/tdm%20copy.png" height="18" /> </div>

<div id="submenu"
onmouseout="resetit();" onmouseover="clear_delayhide();activeMenuParent();" class="smenu-content fl" onclick="remmn();">&nbsp;</div>

</div>
</div>


<script language="javascript" type="text/javascript">
menuobj=document.getElementById? document.getElementById("submenu") : document.all? document.all.submenu :

document.layers? document.dep1.document.dep2 : ""
Active(); writeParentMenu(); reWriteMenu();
</script>

Chỉnh sửa code:

- Phần var menu_fid chính là tổng số menu chính và menu phụ, số này phải lớn hơn hoặc bằng với số menu chính + menu phụ. Và bạn hãy lưu ý là số cuối cùng sẽ không có dấu phẩy (,), nếu không code sẽ bị lỗi và không thể hiển thị được.
- var menu_pid: Phần này là phần cho biết bố cục của menu bạn gồm có bao nhiêu menu chính và bao nhiêu menu phụ. Ở trên có 6 menu chính và 15 menu phụ. Nếu bạn muốn thêm menu chính thì hãy thêm dãy số sau số 5 ở phần bắt đầu bằng số 0, thêm menu con thì hãy thêm tiếp dãy số ở phần sub của menu.
- var menu_name: phần này là phần bạn sẽ đặt tên để hiển thị cho các menu chính và menu phụ. Phần này sẽ hiển thị trên menu của bạn để chỉ các nội dung trên blog của bạn.
- var menu_path: phần này để bạn thiết lập đường dẫn cho các menu chính và phụ. Bạn hãy thay các URL trong phần này thành các link tương ứng cho từng menu.
- var menu_show phần này là phần trình diễn các menu, tổng các số menu (gồm menu chính và phụ) phải bằng tổng các số 0 ở phần này.

Lưu ý: Các phần tử cuối cùng trong các mãng sẽ không có dấu phẩy (,) theo sau, và các phần tử trong các mãng phải bằng nhau thì code mới hiển thị đúng.

Bạn hãy download file JS tại đây về và chỉnh sửa lại các mãng trong phần này lại cho phù hợp với blog mình, rồi sau đó upload lên trang host và lấy link thay cho link trên.

Bạn hãy thay link màu cam thành logo của blog bạn hoặc hình ảnh mà bạn thích kích thước (18px x 18px).

6. Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa bạn hãy save lại và kiểm tra kết quả

Chúc bạn thành công

Tham khảo Fandung Blog

Xem khác cùng chủ đề

52 nhận xét | Viết lời bình

8/10/2010 10:32:00 CH Trả lời

blog quá chuyên nghiệp, nễ thật. :))

8/12/2010 04:50:00 CH Trả lời

Lâu lâu rồi từ khi anh Nhân ở thuthuatblog tạm nghỉ và bác FanDung chuyển sang worddpress đến nay mình mới thấy 1 blog thủ thuật chuyên nghiệp và đẹp như blog của bạn. Chấp nhận đề nghị liên kết và đặt liên kết đến bạn rồi đây, bạn có thể qua trang của mình (http://civieblog.com) kiểm tra nhé.
Addlink của mình : http://civieblog.com
Tile : Blog xây dựng
Spam cái nhé : Bác nào muốn liên kết thì vô em nhé

tạo menu xong rồi giờ mình muốn đưa bài viết vào menu ấy thì làm thế nào ah?

Admin
9/07/2010 10:31:00 SA Trả lời

Bạn chú ý dòng lệnh var menu_name trong code trên. Đây là tên sẽ hiển thị trong menu của bạn bạn chỉ việc thay Tên Menu 1, và các Submenu thành tên của thư mục và chọn link dẫn tương ứng ở phần var menu_path.
Ví dụ: sau menu HOME là Thủ thuật, trong thủ thuật là Blogspot thì bạn thay menu 1 ở phần var menu_name thành "Thủ thuật",thay Submenu 1.1 thành Blogspot và thay dòng URL submenu1.1 trong phần var menu_path thành đường link tương ứng

Các thư mục khác bạn làm tương tự
Bạn nên giảm bớt phần thông tin hiển thị của bạn cho gọn hơn.

Thân chào bạn

11/28/2010 11:59:00 CH Trả lời

Hay lam ban...nhung minh hk biet lam bux ghia...hehe

12/07/2010 06:19:00 SA Trả lời

anh ơi, sao em ghép vào blog của em rồi mà bị lỗi phần Home vậy anh?
http://2fufufu-test.blogspot.com/

Admin
12/07/2010 06:42:00 SA Trả lời

Có thể do vị trí đặt tiện ích chưa đúng, bạn hãy đặt vào phần header trên cùng của blog bạn. không nên để ở phần crosscol-wrapper.

6/21/2011 05:49:00 SA Trả lời

oh ! bài viết hay quá, thanks bạn nhiều !

Nặc danh
9/02/2011 12:03:00 SA Trả lời

https://lh6.googleusercontent.com/_9-sNIAfGhKg/TXxppiLfiKI/AAAAAAAAAHY/2OPphwT9pB0/63.gif

Nặc danh
9/02/2011 12:04:00 SA Trả lời

cungly

9/10/2011 03:50:00 SA Trả lời

Chào admin, bài viết của bạn hay quá. Mình dang tập viết blog nên rất "gà".Mình đã loay hoay gần 1 năm nay để tạo menu cho blog nhưng không song. Đọc bài của bạn mình rất mừng vì đã tìm đúng địa chỉ. Bạn làm ơn HD chi tiết (Nếu có hình ảnh kèm theo thì càng tốt). Mail của mình: vahanamok@gmail.com
web của mình: http://vahanamok.blogspot.com
Một câu hỏi nữa: Nếu có cơ may tạo được menu thì khi đăng bài làm thế nào để cho các bài đăng vào đúng mục menu tương ứng.
Rất mong sớm nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ bạn. Xin chân thành cảm ơn.

Admin
9/10/2011 04:35:00 SA Trả lời

Bài viết trên mình cũng chia sẻ khá chi tiết rồi bạn, nếu bạn mới bắt đầu làm blog không biết thay thế các menu và submenu như thế nào, bạn có thể giữ nguyên code trên và save menu lại bạn sẽ biết từng phần nó hiện ở đâu và thay thế chúng.

Còn làm sao cho bài viết vào đúng chuyên mục thì phụ thuộc ở phần nhãn của bài viết. KHi chèn link vào menu bạn lấy link của nhãn bài viết (chủ đề mà bạn phân loại bài viết). Và như thế khi post bài bạn đưa vào viết đó vào nhãn tương ứng là được.

9/12/2011 02:18:00 SA Trả lời

Thanks admin, qua phản hồi của bạn mình đã lờ mờ hiểu ra 1 chút rồi.
Nhưng mình vẫn chưa rõ lắm về đoạn: Trong bài admin có viết
"download file JS tại đây về và chỉnh sửa lại các mãng trong phần này lại cho phù hợp với blog mình, rồi sau đó upload lên trang host và lấy link thay cho link trên"
mình không là dùng phần mềm nào để sửa file trên và nếu có sửa song thì không biết upload lên trang host là trang nào và upload ra sao mong bạn chỉ giúp. Rất mong chờ phản hồi từ admin.

Admin
9/12/2011 02:26:00 SA Trả lời

Sau khi bạn Download file JS về dùng chương trình Notepad để mở lên và chỉnh lại phần liên hệ, RSS... trong đó và upload lên host.

Còn phần host thì bạn có thể tìm host free hay mua cũng được. Bạn có thể sử dụng Google code để upload file JS.

9/12/2011 02:49:00 SA Trả lời

Ô !.. chết
Mình không để ý nên đánh văn bản bị thiếu, ý mình muốn hỏi:
1. Dùng phần mềm nào để sửa file JS
2. Nếu sửa song thì upload file Js lên trang host là trang nào, upload ra sao.

Admin
9/12/2011 02:56:00 SA Trả lời

Ở trên mình đã nói cụ thể đó bạn không phải phần mềm mà là chương trình có sẵn trên Windows, chương trình Notepad. Upload code thi bạn có thể dùng Google code. Nếu bạn chưa thành thạo về lập trình ngôn ngữ Script thì có thể dùng menu đơn giản hơn để dễ dàng chỉnh sửa.

Bạn có thể gõ từ khóa "MENU" vào khung tìm kiếm để xem thêm một số dạng menu.

9/12/2011 03:23:00 SA Trả lời

Nếu các menu chính và phụ của mình dự định thiết kế như sau:(gồm 6 menu chính)
1. Trang chủ
2. Biển Đông (Trong menu này có các 3 menu phụ là: sự kiện; giới thiệu về Biển Đông; Tình hình thế giới)
3.Công nghệ thông tin(Trong menu này có các 3 menu phụ là: Khuyến mại phần mềm; Thủ thuật; Tin tức công nghệ)
4. Giáo dục(Trong menu này có các 3 menu phụ là: Văn bản; Bình luận; Tin giáo dục)
5. Khám phá - Giải trí(Trong menu này có các 3 menu phụ là: Có thể bạn chưa biết;Âm nhạc; Truyện)
6. Giới thiệu bản thân

thì file host phải chỉnh sửa như thế nào (cụ thể là phải chỉnh sửa ở những chỗ nào, bạn có thể làm thử giúp hoặc làm thế nào đó HD chi tiết cho mình với không, có lẽ mình chỉ còn mắc ở mỗi khâu này nữa thôi, việc upload file lên trang host mình đã tìm hiểu được rồi. Rất mong nhận phản hồi sớm từ bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Email của mình: vahanamok@gmail.com

Admin
9/12/2011 03:36:00 SA Trả lời

Trong file JS chỉ có một phần chứa các link riêng thôi bạn tìm đến dòng strSubMenu = strSubMenu.concat hoặc Rss posts, Liên hệ... chỉnh sửa link lại hoặc bạn có thể xóa hẳn nó đi cũng không sao. Còn menu bạn có bao nhiêu mục chính hay mục con thì bạn thay thế như hướng dẫn ở trên không liên quan file JS này bạn.

9/12/2011 06:08:00 SA Trả lời

Như bạn nói thì mình có thể xóa hết đoạn mã phía dưới:

Từ "function writeSubMenu(p, k) {
var strSubMenu = '';
var strSep = '  <img
.....................
đến ".........................
if(strSubMenu=='') {submenu[k]=' '}
else {submenu[k] = strSubMenu;}
}" phải không bạn

Admin
9/12/2011 06:25:00 SA Trả lời

Bạn không thể xóa code đó được, bạn phải cẩn thận chỉ cần sai lỗi nhỏ là nó sẽ không hoạt động được. Để dễ dàng bạn chỉ cần xóa các chữ này: Liên hệ, Đặt làm trang chủ, RSS Post, RSS comments là xong.Bạn nếu bạn không biết cách chỉnh sửa thì không cần chỉnh sửa gì nữa.

Nguyễn Văn Va
9/12/2011 06:51:00 CH Trả lời

Làm như cách bạn bảo mình đã xoá được các chữ ấy nhưng vẫn còn đó các biểu tượng (như lá thư ....). Làm thế nào để xoá các biểu tượng ấy bạn nhỉ

Admin
9/12/2011 08:58:00 CH Trả lời

Đó là phần hình ảnh trước các chữ đó, bạn xóa phần thẻ IMG là xong bạn

Nguyễn Văn VA
9/12/2011 09:08:00 CH Trả lời

Xóa phần IMG ở chỗ nào hả bạn, ở file JS hay ở đoạn mã trong HTML/Javascript (cụ thể là xóa bỏ từ đâu đến đâu bạn nhỉ). Làm ơn giúp với nhé

Admin
9/12/2011 09:33:00 CH Trả lời

Phía trước các chữ mà bạn đã xóa lúc trước có phần hình ảnh, bạn xóa hết phần trong <img src="link anh"/>

9/13/2011 07:53:00 SA Trả lời

Mình đã làm như bạn bảo và rất hiệu quả, đã mất mấy hình ảnh đó. Nhưng vẫn còn đó logo của bạn và những ô hình có màu tại những vị trí các IMG đã xóa. Mình hơi khó mô tả cho bạn, nhưng bạn hãy vào http://vahanamok.blogspot.com rồi rê chuột vào thẻ "TRANG CHỦ" thì bạn rõ. Mình muốn bỏ logo và mấy ô có màu ấy thì phải làm thế nào hả bạn ? Giúp mình với. Xin chân thành cảm ơn.

Admin
9/13/2011 08:29:00 CH Trả lời

Mình thấy bạn cũng đã rất khó khăn và gặp nhiều rắc rối trong việc chỉnh sửa file JS nên mình bỏ chút thời gian giúp bạn loại bỏ các phần không cần thiết trong JS. Bạn có thể vào đây để DOWNLOAD file js mà mình đã chỉnh sửa để upload lên host và sử dụng.

Còn loại bỏ logo thì ở trên mình có hướng dẫn là link ảnh màu cam trong code ở bước 5(Gần cuối code). Bạn có thể thay thành logo của bạn hoặc xóa nó đi. ;;)

Nguyễn Văn Va
9/13/2011 10:29:00 CH Trả lời

Cảm ơn admin về sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn. Nhờ sự giúp đỡ đó mình đã làm được rồi. Một lần nữa cảm ơn bạn.
Có lẽ mình sẽ tập và tự học lập trình web bằng ngôn ngữ JS trong thời gian tới ....

9/14/2011 09:28:00 CH Trả lời

CHào bạn, mình đã hoàn thành menu trên, nhưng cái submenu thì đã gán link vào nhưng blog load xong thì những link ở dưới submenu đều bấm không được, bạn giúp mình với

Admin
9/14/2011 09:36:00 CH Trả lời

Bạn cho mình biết link bạn gán có đúng phần var menu_path không? Nếu bạn gán đúng các URL cho các submenu nó sẽ hoạt động

9/14/2011 10:02:00 CH Trả lời

var menu_path :

'http://www.itcpedia.com/search/label/Action%20-%20Adventure%20Game',

tương tự, cái cuối không có dấu phẩy.

Admin
9/14/2011 10:20:00 CH Trả lời

Menu bạn như vậy là đã hoạt động bình thường nhưng mình không biết trong template bạn chèn thêm code gì mà tất cả link trong template điều không hoạt động không phải riêng menu. Đó không phải lỗi của menu đâu bạn

9/14/2011 10:25:00 CH Trả lời

oh, chắc lại đụng với code của bài viết mới dạng chạy ngang bên dưới, cả 2 code đều lấy bên bạn ko biết đụng gì nữa idontkonw

Admin
9/15/2011 07:24:00 SA Trả lời

Đó không phải lỗi do 2 code ở 2 bài viết đó xung đột đâu bạn, mình đã thử test nhưng không vấn đề gì, cả 2 hoạt động bình thường

9/15/2011 06:02:00 CH Trả lời

mình đã thử bỏ cái chạy ngang giống vnexpress ở dưới đi thì cái menu và các link đều hoạt động bình thường, chứ mình chỉ cài có 2 code này thui a`.

Admin
9/16/2011 07:00:00 SA Trả lời

Có thể code của tiện ich scroll bị xung đột với một code nào đó trong template của bạn chứ không do 2 code này.

9/26/2011 12:48:00 SA Trả lời

TDM ơi cho mình hỏi, cái menu vnexpress này nó có chứa popup, mỗi khi trang vnexpress.net mà có popup thì menu của mình cũng có popup theo, vậy làm sao có thể bỏ cái popup đi được không? TDM chỉ mình với

Admin
9/26/2011 02:03:00 SA Trả lời

Menu này đâu có popup đâu bạn

9/26/2011 02:29:00 SA Trả lời

có đó bạn, khi nào trang vnexpress có QC popup thì tự động trang của mình cũng nhảy ra cái popup y chang như của vnexpress, mình cũng đã mở file JS ra tìm cái popup ấy nhưng cũng ko thấy, chẳng bit nó cài kiểu gì....., bó tay

Admin
9/26/2011 02:33:00 SA Trả lời

Bạn nói menu vnexpress là bạn sử dụng JS nào? Đối với menu mình hướng dẫn này thì không có popup

9/26/2011 02:41:00 SA Trả lời

http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/vn_menu.js, file của bạn nè, mình đã lục tung lên tất cả các code trong blog và menu, chẳng bit nó nằm chổ nào, giờ vnexpress hết QC popup rùi, khi nào nó có thì cái trang có cài menu đều có popup.

Admin
9/26/2011 02:47:00 SA Trả lời

Trong file này không có bạn, đó là do code quảng cáo popup trong template bạn đó bạn

9/26/2011 02:54:00 SA Trả lời

mình đâu có chèn QC popup nào đâu, bạn ko tin thì thui vậy, thì mình cũng tìm hết chẳng biết nó nằm chổ nào, khi xoá code menu đi thì popup hết, cài lại thì popup xuất hiện, mình đã test trên 2 máy khác nhau luôn. Vậy mới ghét chứ ....

9/28/2011 06:32:00 CH Trả lời

hihi, mình đã tìm ra nguyên nhân này rồi, đó là trong file javacript có 2 link của vnexpress, các bạn thay 2 link đó bằng link web mình thì sẽ ko có popup của vnexpress nãy ra tại trang của mình.....

Admin
9/28/2011 07:49:00 CH Trả lời

@ Billy Hoang: Vấn đề có Popup thì mình test hoài mà không thấy, nếu bạn nào gặp phải như Billy Hoang có thể khắc phục như vậy hoặc bỏ luôn link http://vnexpress.net cũng được.

12/18/2011 06:59:00 SA Trả lời

Ý bạn là phần ".parent-menu {" ởtrong phần cài đặt blog hay trong file .Js mà bạn đã gửi cho mình nhỉ ?

12/19/2011 06:34:00 SA Trả lời

Mình đã tìm hiểu được rồi. Cảm ơn bạn nhé...

12/20/2011 07:20:00 SA Trả lời

Chao ban!
MInh rat muon lam mot blog co cai menu nhu the nay. Va minh da lam theo huong dan cua ban thi duoc roi, nhung khi minh sua file co duoi Js (http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/vn_menu2.js) cua ban bang cai file cua minh thi minh thi tren blog cua minh phan menu no lai k hien len chu. Ngay ca khi minh upload nguyen cai file.js cua ban len google code sau do minh thay cai link http://traidatmui-tips.googlecode.com/files/vn_menu2.js bang cai link minh link ma minh vua upload len google code cung khong duoc. Rat mong duoc ban giup do.
Mail cua minh la: vanphamthe@gmail.com
Thank!

Admin
12/23/2011 06:17:00 SA Trả lời

@ fso56: Bạn có thể cho mình xem link file JS của bạn không?

12/28/2011 07:09:00 SA Trả lời

Chào bạn!
Mấy hôm vừa rồi mình có việc bân nên mình không online được. Đây là link của mình: http://my-project-fso56.googlecode.com/files/vn_menu2.js. Trong link này mình chưa thay đổi cái gi cả mình chip copy của bạn về rồi và minh up lên google thôi. nhưng khi thay cái link file Js của bạn bằng cái link cảu mình thi cái menu cảu minh no không hiện chữ.
Mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Mình còn nhiều điều muốn hỏi bạn. Nếu bạn không ngại mình co thể xin mail của bạn.
Mail của mình là; Vanphamthe@mail.com

Admin
12/31/2011 01:56:00 SA Trả lời

@ fso56: Bạn hãy click vào đây để tải file JS về và upload lại host của bạn nhé.

12/31/2011 05:09:00 SA Trả lời

Bạn ơi, mình đã up lên host google roi nhưng khi mình thay vào blog của minh thi không được bạn ạ. Trong file Js bạn đưa mình up lên luôn host chứ mình không chỉnh sửa gi cả.
Bạn cho minh hỏi luôn là sao blog của minh cái thanh menu no không ra sát lề (Ra sát với lề của ảnh trên header ấy) bạn có thể xem qua blog của mình và hướng dẫn mình sửa được không.
Đây là file mà mình up lên host
http://fso56.googlecode.com/files/vn_menutdm.js
Đây là blog của mình:http://fso56.blogspot.com
Thank!

Admin
12/31/2011 07:07:00 SA Trả lời

@ fso56: Mình cũng không hiểu host của bạn xảy ra vấn đề gì nữa, code script thì không có vấn đề gì cả.

Nếu bạn không dùng link host được thì có thể chèn script thẳng vào thẻ
[code]<script type="text/javascript">

Code script tại đây

</script>[/code]
Còn việc menu không sát được lề thì bạn xem phần tử nào chứa menu đó chỉnh sửa thuộc tính padding hoặc margin lại 0px; nhé.

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang