"Tên 12 cung hoàng đạo"

Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên thể. Do đó tính nết và cốt cách của những người sinh ra ở mỗi khoảng thời gian trong năm đều có những nét đặc trưng chung.

Người xưa, quan sát mặt trời qua kính thiên văn, nhận ra rằng ở những thời điểm khác nhau trong năm, mặt trời nằm ở khu vực những chòm sao khác nhau. Dường như mặt trời đi trên con đường vũ trụ của mình - Hoàng đạo (Zodiac) - một năm hết một chu kỳ.

Các nhà chiêm tinh chia Hoàng đạo thành 12 cung:

Aries - Cừu Đực (21/3-20/4)
Taurus - Bò Đực (21/4-21/5);
Gemini - Song Sinh (22/5-21/6);
Cancer - Con Cua (22/6-23/7);
Leo - Sư Tử (24/7-23/8);
Virgo - Xử Nữ (24/8-23/9);
Libra - Thiên Bình (24/9-23/10);
Scorpio - Bọ Cạp (24/10-22/11);
Sagittarius - Nhân Mã (23/11-21/12);
Capricornus - Con Dê (22/12-20/1);
Aquarius - Người Mang Nước (21/1-19/2);
Pisces - Song Ngư (20/2-20/3).

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang