"Ebook - 40 gương thành công (Tiếng Việt)"

Trên thế giới luôn có những người thành công trong các lĩnh vực khác nhau, đó có thể là quân sự, kinh doanh, khoa học....Bạn có biết những người nổi bật nhất là ai không? eBooknày sẽ đưa ra 40 gương mặt tiêu biểu cùng cuộc đời sự nghiệp của họ trong các lĩnh vực khác nhau. Bạn sẽ bắt gặp những con người đã ghi danh mình vào lịch sử nhân loại như John D.Rockefeller, Walt Disney, Mark Twain.......

Dung lượng: 247.64 KB
Định dạng: PRC
Chương trình đọc ebook: Mobipocket Reader
Password: traidatmui.com

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang