"Jquery là gì?"

JQuery chính là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. JQuery thêm tương tác Ajax vào trong trang web của bạn. JQuery được thiết kế để thay đổi cách viết Javascript của bạn.

Chỉ với 10 dòng lệnh JQuery bạn có thể thay thế cả 20 chục dòng lệnh DOM JavaScript chán ngắt cũ kỹ mà xưa nay bạn vẫn từng viết.

Xem khác cùng chủ đề

1 nhận xét | Viết lời bình

2/17/2011 01:44:00 SA Trả lời

Mình nghĩ, trên các cột của blogger nên gộp chung các widget nhẹ kí với nhau để làm giảm thời gian load page, Ví dụ,site của mình mỗi bên chỉ có 1 widget: http://www.ibblog.co.cc. Nhờ vậy không mất nhiều thời gian load từng widget.
2/ nếu thủ thuật nào chèn thẳng vào template thì nên áp dụng thay vì đặt vào widget

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang