"Boot Editor for WinXP – Thay đổi màn hình khởi động của Windows"

Boot Editor là một biên tập viên để tạo ra màn hình khởi động cho Windows XP. Nó cũng có thể thay đổi bảng màu mặc định của màn hình khởi động và vị trí của thanh tiến trình
Dung lượng: 986.22KB
Sử dụng: Windows XP
Bản quyền: Miễn phí

Theo taiphanmem.org

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang