"Tiện ích đếm thời gian load trang cho Blogspot"

(Traidatmui.com) - Làm sao để bạn biết được thời gian tải trang blog của bạn, tức là khi trang blog của bạn tải toàn bộ dữ liệu phải mất bao lâu? Dưới đây mình chia sẻ code script giúp bạn đếm được thời gian load trang của bạn. Tiện ích này sẽ tính thời gian của bạn đơn vị tính bằng giây, việc chèn tiện ích này cũng rất đơn giản.

1. Đăng nhập tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới
<style>
#texttime{
color:#ff0066;
font-size:15px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var startTime=new Date();
function currentTime(){
var a=Math.floor((new Date()-startTime)/100)/10;
if (a%1==0) a+=".0";
document.getElementById("endTime").innerHTML=a;
}
window.onload=function(){
clearTimeout(loopTime);
}
</script>
<script type="text/javascript">
document.write('<span id="texttime">Thời gian load trang: <span id="endTime">0.0</span> giây</span> ');
var loopTime=setInterval("currentTime()",100);
</script>

5. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang