"Uất ức thần chưởng"

Đại hiệp rớt xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp "Uất Ức thần Chưởng", thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi :

- Muốn luyện võ công này phải tự ...thiến.

Đại hiệp liền rút kiếm ra ...rẹt rẹt....

Sau khi. ... xong, đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau:

- Không thiến cũng không sao !!!!

Đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ .

Sưu tầm

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang