"Tiện ích đếm thời gian (Countup Timer) cho Blogspot"

(Traidatmui.com) – Bài viết hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cách để tính năm, ngày, giờ, phút, giây cho một mốc thời gian nào đó trên blog hay web của bạn. Bạn muốn tự động cập nhật tuổi của mình, tự động tính thời gian thành lập blog hay bạn muốn tự động tính khoảng thời gian từ một mốc thời gian tới hiện tại thì tiện ích này rất hữu ích. Ví dụ bạn muốn đặt thông tin tuổi của mình trên blog thì nếu sang năm khác thì bạn phải chỉnh sửa tuổi lại một cách thủ công. Với tiện ích này thì bạn không cần cứ mỗi năm mỗi chỉnh sửa, nó sẽ tự động cập nhật và tính cho bạn. Ở đây mình giới thiệu cho bạn 2 dạng 1 style là có năm, ngày, giờ, phút, giây và 1 style chỉ có ngày, giờ, phút, giây.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/countup.js" type="text/javascript"></script>

5. Save template lại và trở về phần tử trang
6. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào 1 trong 2 code bên dưới

a. Style 1
<style style="text/css">
.dcountstyle{
font: bold 12px Arial;
padding: 5px;
color:#ff0000;
}
.dcountstyle span {
color:#0000ff;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var princewedding=new dcountup("February 01, 2010 00:00:00", "days")
princewedding.oncountup=function(result){
var mycountainer=document.getElementById("cpcontainer")
mycountainer.innerHTML="<div class='dcountstyle'><font color=black>Website đã tồn tại:</font> "+result['age']+" <span>năm</span> "+result['ageday']+" <span>ngày </span> "+result['hours']+" <span>giờ</span> "+result['minutes']+" <span>phút </span> "+result['seconds']+" <span>giây </span></div>"}
</script>
<div id="cpcontainer"> </div>

b. Style 2

<style style="text/css">
.dcountstyle{
font: bold 12px Arial;
padding: 5px;
color:#ff0000;
}
.dcountstyle span {
color:#0000ff;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var princewedding=new dcountup("February 01, 2010 00:00:00", "days")
princewedding.oncountup=function(result){
var mycountainer=document.getElementById("cpcontainer")
mycountainer.innerHTML="<div class='dcountstyle'><font color=black>Website đã tồn tại:</font> "+result['days']+" <span>ngày </span> "+result['hours']+" <span>giờ</span> "+result['minutes']+" <span>phút </span> "+result['seconds']+" <span>giây </span></div>"}
</script>
<div id="cpcontainer"> </div>

Bạn chỉnh (February 01, 2010) thành ngày tháng năm của năm gốc, tức cái mốc thời gian cố định và phần (00:00:00) thành thời gian với định dạng là giờ, phút, giây.

7. Cuối cùng save tiện ích lại là xong

Chúc bạn thành công

Xem khác cùng chủ đề

4 nhận xét | Viết lời bình

5/05/2011 03:10:00 SA Trả lời

bộ đếm như trên http://www.itechplus.info hào nhoáng hơn nè :)

Admin
5/05/2011 03:37:00 SA Trả lời

Vâng thường sử dụng Flash thì không còn phải nói rồi đúng không! ;;)

9/10/2011 04:26:00 SA Trả lời

cái nỳ có nặng cho blog ko ta :idontknow

Admin
9/10/2011 04:37:00 SA Trả lời

Cài này không nặng lắm đâu bạn, Script đơn giản ah

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang