"Tiện ích thống kê tổng số bài viết và số comment cho Blogspot"

(Traidatmui.com) – Bài viết này mình chia sẻ cùng các bạn một tiện ích tạm gọi là thống kê, tiện ích này có thể giúp bạn thông kê lại 2 chỉ tiêu trên blog. Một là số bài viết hiện tại và số nhận xét (comments) có trên blog của bạn. Tức là nó sẽ hiển thị tổng số bài viết (Total Posts) và tổng số nhận xét (Total commments) hiện có trên trang của bạn. Cách để thêm tiện ích này cũng đơn giản chỉ cần chèn đoạn code nhỏ vào tiện ích HTML/Javascript là xong, nếu không rỏ bạn có thể xem các bước chi tiết bên dưới.
Hình ảnh minh họa
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript
5. Chèn vào nó code bên dưới
<span style="color:#000;font-size:12px;"><script style="text/javascript">
function numberOfPosts(json) {
document.write(' Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + ' </b><br>');
}
function numberOfComments(json) {
document.write(' Total Comments:<b> ' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b><br>');
}
</script>
<ul><li><script src="http://www.traidatmui.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"></script></li>
<li><script src="http://www.traidatmui.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></li></ul> </span>

Bạn thay http://www.traidatmui.com thành địa chỉ blog của bạn.

6. Cuối cùng save tiện ích lại là xong

Chúc bạn thành công

Xem khác cùng chủ đề

1 nhận xét | Viết lời bình

6/24/2012 12:21:00 SA Trả lời

Cám ơn bạn về bài viết:X

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang