"Đếm số chữ, số trang, số dòng trong Word"

Khi bạn sử dụng word soạn thảo văn bản, trong một số trường hợp bạn bị giới hạn một số lượng chữ hay số dòng nhất định. Trong trường hợp này làm sao bạn có thể đếm được số lượng chữ và ký tự mà bạn đã gõ, số dòng, số đoạn, số trang... trong word? Chẳng lẽ chúng ta phải đếm từ từ, từng chữ không ai dại mà làm thế đúng không ne, và cũng chẳng thể nào làm nỗi khi số lượng chữ quá đơn, chưa nói đến độ chính xác nữa. Trong word có một công cụ giúp bạn có thể đếm số trang (Pages), số ký tự (Charaters), số dòng (Lines) và số đoạn (Paragraphs)... một cách nhanh chóng.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc soạn thảo, nếu muốn đếm một khối văn bản nào thì bạn chỉ cần tô đen khối văn bản đó và vào Tools >> Word Count... (đối với Word 2003), vào Review >> Word Count (đối với Word 2007 hay 2010) như hình bên dưới.

Một hộp thoại hiện ra sẽ cho bạn kết quả như bên dưới
Chúc bạn thành công

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang