"Flip Menu - Menu dọc với hiệu ứng lật bằng JQuery"

(Traidatmui.com) – Mình đã giới thiệu cho các bạn nhiều style menu dạng dropdown, dạng menu doc và hôm nay mình chia sẻ thêm cùng các bạn thủ thuật tạo menu dọc với hiệu ứng lật bằng JQuery. Thật ra thì menu này cũng khá là đơn giản chỉ có phần hiệu ứng là khác biệt nên mình không giới thiệu nhiều, bạn xem demo bên dưới để thấy rỏ hơn.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới
<script type="text/javascript" src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/Jquery1.3.2.js"></script>
<script src="http://data-traidatmui.appspot.com/scripts/flipmenu.js" type="text/javascript"> </script>
<style>
.flipmenu {
font-family: Arial;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
position: relative;
}

.flipmenu_box {
overflow: hidden;
position: relative;
}

.flipmenu_link,.flipmenu_link_over,.flipmenu_link_active {
width:300px;
text-decoration: none;
text-shadow:1px 1px 1px #fff;
text-transform: uppercase;
color: #000000;
cursor: pointer;
margin-top:2px;
padding: 6px;
position: absolute;
background: #fdd78d;
background: -moz-linear-gradient(top, #fbdc88 0%, #fbbf57 50%, #fac319 51%, #fb9709 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#fbdc88), color-stop(50%,#fbbf57), color-stop(51%,#fac319), color-stop(100%,#fb9709)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#fbdc88', endColorstr='#fb9709',GradientType=0 );
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
}

.flipmenu_link_over,
.flipmenu_link_active {
text-decoration: none;
text-shadow:1px 1px 1px #eee;
color: #fa0320;
background: #aebcbf;
background: -moz-linear-gradient(top, #aebcbf 0%, #6e7774 50%, #0a0e0a 51%, #0a0809 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#aebcbf), color-stop(50%,#6e7774), color-stop(51%,#0a0e0a), color-stop(100%,#0a0809)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#aebcbf', endColorstr='#0a0809',GradientType=0 );
</style>

<div id="flip_menu">
<a href="#">Tên menu 1</a>
<a href="#">Tên menu 2</a>
<a href="#">Tên menu 3</a>
<a href="#">Tên menu 4</a>
<a href="#">Tên menu 5</a>
<a href="#">Tên menu 6</a>
<a href="#">Tên menu 7</a>
<a href="#">Tên menu 8</a>
<a href="#">Tên menu 9</a>
<a href="#">Tên menu 10</a>
</div>

Bạn thay dấu (#) thành đường dẫn tương ứng với từng menu của bạn

5. Save tiện ích lại.

Chúc bạn thành công

Tham khảo code codecanyon.net

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang