"Cùng thưởng thức màn flashmob độc đáo"

[id]Full;http://www.youtube.com/watch?v=XItuMv34-50|[/id]

Xem khác cùng chủ đề

1 nhận xét | Viết lời bình

12/03/2011 08:37:00 SA Trả lời

xem thích thật :) nhóm này học võ chắc luôn, những cú đá đó không thể nào kết hợp nếu không học võ.

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang