"Hiển thị thời gian hiện hành ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt cho Blogspot"

Traidatmui.com – Ở bài viết này mình chia sẻ cho các bạn đoạn code có thể giúp bạn hiển thị được thời gian hiện tại ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Để cài đặt cho Blog của bạn thì bạn chỉ cần copy và dán đoạn code bên dưới như hướng dẫn.

Hình ảnh minh họa
Hiển thị thời gian hiện hành ngay trên thanh tiêu đề của trình duyệt cho Blogspot

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Chọn Bố cục (Layout)
3. Thêm 1 HTML/Javascript và thêm vào code bên dưới
<Script Language="JavaScript" Type="Text/JavaScript">
var mytime1=24;
function mytime2() {
mytime3=mytime1+6;
mytime4=mytime1+mytime3;
timexx=mytime1+mytime3+mytime4;
timexxx=timexx/mytime4*mytime1; twelfth=mytime4*mytime1/12*mytime3;
timexxxx=mytime1+mytime3/timexxx-16*timexx;
timexxxxx=twelfth*(mytime1-5)/mytime4+timexx;
timexxxxxx=timexxxxx/timexxxx+mytime1*mytime4-timexx;
mytime5=(timexxxxxx+mytime1/mytime4*timexx+mytime3*timexxx)/twelfth+timexxxxx-timexxxxxx-1;
mytime6=Math.floor(mytime5);
mytime8=mytime6*mytime3/2+100;
mytime7 = window.setTimeout("mytime2()", mytime8);
var mytime9 = new Date();
var mytime10= mytime9.toLocaleString();
document.title = mytime10;}
function op(){mytime2()}
window.onload=op;
</script>

4. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công!

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang