"Phim Đại Phong Thủy 2012 "

Tên phim: Đại Phong Thủy - Daepungsu 2012 (36 Tập)
Đạo diễn: Lee Yong Suk
Diễn viên: Ji Sung, Kim So Yeon , Ji Jin Hee
Thể loại: Võ Thuật, Cổ Trang, Phim Bộ Hàn Quốc
Sản xuất: Ningxia, China
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 36 tập
Năm phát hành: 2012
Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu: Bộ phim "Đại Phong Thủy - Daepungsu 2012 (36 Tập)": là một bộ phim lịch sử lấy bối cảnh cuối giai đoạn Goryeo, kể câu chuyện về người anh hùng Thái tổ Lee Sung Gyu trong thời loạn thế - người lật đổ Goryeo và lập nên triều đại Joseon.

Ji Sang là một Nhà phong thủy, tiên tri, bói toán có khả năng xem số mệnh và nhìn thấu quá khứ cũng như tiên đoán tương lai. Sau này, Ji Sang trở thành người nắm giữ chìa khóa chủ chốt về cuộc chính biến lớn và là người trợ giúp vua - tướng Lee Sung Gyu - lật đổ Goryeo và tạo dựng nên triều đại Joseon đầu tiên - tiền thân của Đại Hàn Dân Quốc ngày nay.

Một số hình ảnh diễn viên trong bộ phim Đại Phong Thủy - Daepungsu 2012 (36 Tập):

Phim Đại Phong Thủy 2012 Phim Đại Phong Thủy 2012 Phim Đại Phong Thủy 2012 Phim Đại Phong Thủy 2012 Phim Đại Phong Thủy 2012
[id]1A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vw_vRPsQm1LXVEpAXpwlsdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P9kAVGi0XaSPxbF9VBzu7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|1C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8TRDxaKTHblBE6efIgSJ1NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-PlQf3lK3smMVXvCaz6qQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T-U59G_on3Fwk6kC4yDCiNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|2C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jv1Bv-4y1jBFgw4I1BdrVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HErstBe0D351qinrIfW8GtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SLzWTQo-uVzkFf5LsI9DV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|3C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OeP8f6QP9aJzpSAiNIbbtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/buijFP4aeyJXVILEsUFZUdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WOYs8DG_-o-HT-gIUsc7WtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Esz8ZPolTrgIfrrrSB7RztMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2sO-aRzm1EmP93M-79fVvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Uq3M0WQlYPP8sBbdNDsOGNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KoJ2UIfbFiRliEkpcZQm9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AaL-jTgzmikSjqMjLOVivdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pKo6aSm35BPQMJLLhWnzPdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/218eHWoBl6H6uxFyeh32ctMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G8ILEvKzjmrQ64NZCJ3OYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BidbGGHrcQT1hUApmT6TANMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sbAAUA1Fln0ShJ8IR7mmk9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8xh-V9nKYkYnkTefArY-MtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KKVx59K0xUVSLRTHXSfZRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5mpTvpCUxFxNbkmQ8jyO6NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6CIDkyzACHZ8ZJt3_Bd5ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TUN27h_WjdXIQVfmHUeojtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5rm37mcq9Eoqj9LgX_ty_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|10A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xvz7rMq2xnOHXhwCjHrtHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XNerh4UFDyxQeV75e1QMPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8nXIA6AeBpnX49nS0NBxPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j4pBIu6ASdxttjln9J2HZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qlQaAClgmIgr-_OpecPnsNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cbm_e1tYAKNFdZVmsWSB99MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ipk9pYmgT9astzLoWx9NVtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zn1bl0Y254FFOXG7q-vdktMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WfWeeSKb1BzSlrgq7Ly3rtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7X8anRvPa8Mj--7z4FQaQdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v8XkV4rZDd-woB0A6DyGNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cqoDQX9elqTV-HGvTLzi39MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9ZruDosCPcw5whEYuFAIi9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zazez_jo3wTnbgVeUZNE79MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0JfNvZ6y5SbdnCLm8IN3LdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b_dZlOMvUdH2rxgshMomo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JNomMI7Wap9qln61_0kCs9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BLXYMZhG0SEluGYVUKyB0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ccv3MdOdxCHObtU9M8bpNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6uMYV4UIdO6iBUAhkO2TtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/biLIWeH9twKd-4AkkgOl3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jh79Jt8XbD-rOOc-G6dcKdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CEtzEl5c0Q_gWAb9COWpPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XoO8urDLN0dl7EpRl78Me9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HbqfuZfdUPlLbke5d0lQW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4yw5h0YweDwYRM5_TQi_PdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z-7Eae4WCSkLJytdX9WWZtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1pV5madWI4hOvTVxGiNjYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jEn0o3buDYnwCa8mTH7fZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3xd5vN9N6dixDPSi1epIwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l-vRjKbky0_Y0VPblBs2idMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Df1CplsShYe4khKZ4YdRWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7VMUAuGcL-jnzDIY2xe5fdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cPEf9mf9bUVcQnYJG6wATtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JBwKK0hCdV7xntrG1eS8ftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mcy79-4DELe3KxLwlnyB7dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SpHLkIeljV2-srgMwgcaKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dJyHgMPv5_OWVTgEA118qNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T6gNXGTFUR7FAztPAJXSc9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PfrrjflZ_g3APtnRJExi59MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/va-87WQ_KAGtxYnKhRzIRdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/e7tdVHfRewoI2x2RN7WXxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j3RAepPN4fNcwFoOc4rgoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wP7hcp92awLQs5r19AS0c9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|24C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7yKgVcm9xbVNTUnPD6iwRNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/boqvkW7eB38JGcoMjKlLwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GHK49SJ3FkMDTDT7tWroAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p7ajv2zoYA9poI_GFr8l59MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lePZsFGRjvIU-nVXmWuHwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|26B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uYQlPGIZC_VeYNdL0BHd89MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5MgrgMwXw4dcIhbNmlic3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t17gmA0E7j4rI8EDsmtfftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6_IWlR6wVjHFg656oIqZhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cqIzXqhaLiI2ZNl2wAob0tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/55jtIlXzXgam8QchwTmHgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ziPYPDA_Fvyiqjt07CXictMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oafJqcW205AZBVXmuACYDtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dzRQ8TqdHBDR95aD6tRh5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|29B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jSr4yyyGg8FbfGmqywqEp9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|29C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4SMf--grihhDaQSXvBr4dtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y-F0271BLqbPuqm6_-6sttMTjNZETYmyPJy0liipFm0|30B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xhbAqBozex9urTOVO-g5U9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|30C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_c9DDVDeN8UQPfx1NHkuqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/on0hdA7EzIMn8e_a9s99rdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8GhmcOjqCAJ9MShA_i7NPNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|31C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DsWXnw5NWCo7Nv8dABIrR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]

Xem khác cùng chủ đề

Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay more »

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Lên đầu trang Xuống cuối trang